en iyi medyum

İnsan ilişkilerinden, kişisel hedef ve arzulara kadar insan faktörünün yer aldığı her alana ilişkin olarak büyünün yapılabilmesi, tılsım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve çok daha fazlası çağlar ötesinden gelen büyü ve gizli ilim dünyasıyla mümkün oluyor. Doğuştan gelen bir yetenek ile diğer alemlerle iletişim kurabilme özelliğine sahip olan kişilerin, bunu insanların istekleri, ihtiyaçları ve sorunları noktasında çözüm oluşturması amacı ile kullanan en iyi medyumlar sayesinde yaşam boyunca çok daha pratik ve çok daha kaliteli çözümlerden yararlanabilme şansına sahip olunabiliyor.

Günümüz Türkiye’ sinde en iyi medyumlar sertifikalı ve belgeli olarak faaliyet göstererek, somut kanıtların sunulabilmesinin fazlasıyla zorlu olduğu bir alan olan medyum çalışmaları konusunda çok daha güvenilir hizmetler sunuyor. Ofiste birebir, yüz yüze olacak şekilde görüşmelerin gerçekleştirilebildiği medyumların deneyim ve uzmanlıkları çerçevesinde yaşanan sorunlar açısından son derece etkili sonuçların elde edilebilmesi mümkün oluyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi en iyi’ de de son derece yoğun şekilde ilgi gösterilmekte olunan medyum uygulamalarında her zaman garantili ve güvenilir sonuçlar elde edilebiliyor.

En İyi Medyumlarının Kısmet Açma Büyüsü

Hayatın her alanında kısmetin açık olması başarıya ulaşabilmenin en önemli noktasını oluşturmaktadır. Kısmeti kapanan kişileri ikili ilişkilerinden, bireysel alanlara kadar her alanda fazlasıyla sorun yaşayabilir ve amacına ulaşamaz. Bu gibi bir durumda olanlar için en iyi medyumlar tarafından sunulan kısmet açma büyüsü sayesinde yaşamın her alanında kısmetin açık olması sağlanabilmektedir. Kimileri için kısmet aşk, kimileri için iş, kimileri içinde eğitim olabiliyor. Yani kısmet olgusu yaşamın her alanında etkileri olan bir olgudur. Bu çerçevede de kısmet büyüsü de insanların istedikleri veya ihtiyaç duydukları alanda kapanan kısmetlerinin açılabilmesine yardımcı oluyor. Ancak kısmet büyüsünde her alana özel olarak farklı yöntemlerde ve şekillerde büyü uygulamalarının gerçekleştirildiğinin göz ardı edilmemesi çok önemlidir. Kısmet büyüsünün yapılma amacına göre uygulama teknikleri, gerekli olan malzemeler gibi detaylar değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle de deneyimli ve uzman bir medyuma danışarak, istek ve arzularınızın etkili şekilde tahlilinin yapılması ile başarılı sonuç sağlayacak kısmet büyüsünü yapmasının sağlanması gerekir.

Medyum hocalar hakkında birbirinden çok fazla şeyler söylenir. Hele ki internet ortamında o kadar çok en iyi medyum vardır ki hangisi en iyisi hangisi kötüsü ayırt etmekte zorlanırsınız.
Herkes en iyi medyum derse, o halde kötü kimse yok. Fakat neye göre iyi, neye göre kötü bu da tartışılır bu durumda. Bu tartışmaya son vermek ve gerçek anlamda en iyi medyum kim bunu anlayabilmek için sizlere öncelikle medyumluk nedir onlardan bahsedelim.
Medyum ; ruhsal hayatla bu yaşadığımız hayat arasında bağ kurabilen kimselerdi. Bu bağ kesinlikle gelecekte şu olacak, ilerde bunu yaşayacaksın, kaderinde bunlar var şeklinde değildir. Bu yazdıklarımızla medyumların arasında oldukça büyük farklar vardır. Medyumluk şimdiki zamanla ilgilenir, falcılık gelecek zamanla. Fakat geleceği Allah bilir dediğimiz de herkes ‘’amenna’’ diyebiliyor, o halde neden geleceğe dair bir şeyler duyma ve öğrenme çabasında insanlar.
Peki ya bunların İslam dininde günah olduğuna dair de o kadar çok ayet, hadis bilenler var. Konuşurken bunu da kabul ediyorlar. Peki ya öyle ise neden uygulama da farklı davranılıyor ?
Bu farklarla sizlere daha da anlatmak istediğimiz pek çok şey var fakat sınırlı şekilde bir şeyler anlatma çabası içindeyiz. Az olmalı, öz olmalı. Ve yerini muhakkak bulmalı.
En iyi medyumlar kim diye soracak olursanız da arkadaşlar bu vasıfları yerine getiren her medyum en iyi medyum hocadır. Bu vasıflara uyabilen de o kadar az medyumlar vardır ki, doğal olarak ilim hem kitaplarda hem yüreklerde olmalıdır. O zaman işte en iyi medyumlar kim sorusu tam cevabını bulabilir.

İnsan doğası her daim merak ile iç içedir. Ölümün bir son olmadığına düşünenler ya da ölümden sonrada bağ kurulacağına inanalar yadsınamayacak kadar çoktur. Yaşayanlar ve ölenler arasında bağ kurma medyum dediğimiz aracılar vasıta edilmektedir. Merak ile başlayıp inanca dönüşen bu inanış artık bir sektöre dahi dönüşmüştür. Buna itibar edenler olduğu gibi inanmayanlar da vardır. Falcılık, büyücülük, olumsuz hisler uyandıran insanlar gözüyle görürler. Ancak medyumluk gerçek anlamıyla doğal sezgileri ve altıncı hislerini yoğun yaşayan ve paylaşan kişilerdir.

Ölülerin dünyası ile bağ kuran bu insanlar trans yöntemini kullanırlar. Medyumlar trans halindeyken ruhları kısa süreliğine bedenini terk eder. Talep edilen nesne ya da ölmüş kişiye yoğunlaşırlar. Bağ kurmak için ruhlarını zaman ve mekandan soyutlarlar. Medyumlar, ileri, derecede gelişmiş altıncı hisleriyle ruhani varlıklarla rahatlıkla iletişime geçebilirler. İdrak ve irade olarak üç sınıfa ayrılmıştır.

Sezgisel; Medyumun trans haline geçmesi ve tamamen kendi yönlendiriciliği ile bağ kurmasıdır. Kurduğu bağda idare kendindedir. İstediği yanıtları ve iletileri rahatlıkla yapabilir.

Mekanik; Yine trans halinde iken tamamen irade si dışında hareket ediyor gibidir. Kontrolsüz bir iletişim süreci geçirir. İsteği dışı iletişim kurduğu varlık bedenini kullanabilir. Medyumlar genellikle bu seanslardan sonra aşırı yorgun düşerler

Otomatik; Yarı müdahildir. Olaya hakimdir. Seansın ilerleyen zamanlarında iradesi dışında gelişmeler olur. Kurduğu bağ da her şeyin farkındadır ancak müdahale edemediği anlar olabilir. Bu sık görülmez.Yaşayanlar ile ruhani varlıklar ya da nesneler arasında bağ kuran medyum, psişik güç uzmanlarıdır.

İnsanların kendilerine ve çevrelerine açıklayamadıkları hallerde medyum yardımına başvururlar. İnsanlara kulağına gelen seslerle ya da altıncı hislerine dayanarak bilgi aktarırlar. Her aracının kendine ait yöntemi olsa da hepsinde amaç aynıdır. Ruh biliminin temel taşlarından biri olsa da medyum ve medyumluk din bilimcilerince ret edilir.